ถ้าคุญเชื่อมต่อเกมแพดอย่างสำเร็จ NoxPlayer จะแสดงไอคอนดังนี้:

Tips: สำหรับบางเกม หลังจากเชื่อมต่อเกมแพดสำเร็จแล้ว ผู้เล่นจำเป็นต้องตั้งค่าคีย์เกมแพดก่อน จึงจะสามารถเล่นเกมได้ตามปกติด้วยเกมแพด หากคุณไม่เห็นไอคอนนี้ นั่นแสดงว่าการเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ล้มเหลว 

วันนี้ แอดจะมาแนะนำ 3 วิธีเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

วิธีที่ 1

โปรดใช้ USB เพื่อเชื่อมต่อเกมแพดกับคอม 

**ตอนนี้ NoxPlayer รองรับเฉพาะการเชื่อมต่อด้วย USB ยังไม่รองรับการเชื่อมต่อทาง Bluetooth

วิธีที่ 2

วิธีตรวจสอบว่าเกมแพดเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณสำเร็จหรือไม่ ในการตั้งค่าคอมพิวเตอร์

1. เปิดแผงควบคุมแล้วคลิก【Hardware and Sound】

2. คลิก【Device and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)】เพื่อดูว่าเกมแพดที่คุณใช้นั้นแสดงอยู่ในรายการอุปกรณ์หรือไม่

 

วิธีที่ 3

หากไอคอนเกมแพดที่คุณใช้อยู้่นั้นปรากฏในรายการอุปกรณ์ แต่ยังคงใช้งานไม่ได้บนอีมูเลเตอร์ โปรดรีสตาร์ทโปรแกรมจำลองและลองเชื่อมต่อแป้นเกมอีกครั้ง