มีผู้ใช้บางคนอยากรู้วิธีตั้งค่าแบบโทรศัพท์ของ NoxPlayer เพื่อเล่นเกมมากกว่า อย่างเซ่น เปลี่ยนแบบโทรศัพท์จะได้เล่น Free Fire มากกว่า 90FPS ต่อไปแอดมินจะแนะนำวิธีให้

เลือกแบบโทรศัพท์ที่มีอยู่

  1. คลิกปุ่มการตั้งค่าที่มุมขวาบน
  2. เลือกโทรศัพท์และเครื่อข่าย
  3. ไปที่แบบโทรศัพท์ และลือกแบบโทรศัพท์ที่คุณอยากใช้
  4. คลิกเก็บบันทึกการตั้งค่า

Tips: ตอนนี้ แบบโทรศัพท์ที่ NoxPlayer นำเสนอสามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของคุณในการเล่นเก หากคุณพปปัญหาที่อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ คุณสามารถลองเปลี่ยนแบบโทรศัพท์เพื่อแก้ปัญหาได้

ตั้งค่าแบบโทรศัพท์เอง

  1. คลิกปุ่มการตั้งค่าที่มุมขวาบน
  2. เลือกโทรศัพท์และเครื่อข่าย
  3. ไปที่แบบโทรศัพท์ และคลิกปรัปแต่ง ตัวอย่างเช่น พิมพ์ ①Asus (แบรนโทรศัพท์มือถือ) ② Asus (แบรน ) ③ASUS_Z01QD (แบบโทรศัพท์มือถือ)
  4. คลิกเก็บบันทึกการตั้งค่า