1. เรื่องที่ต้องยืนยันล่วงหน้า

  - ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน VT ใน BIOS หรือไม่ → วิธีง่าย ๆ เปิดใช้งาน VT

  - ตรวจสอบว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนการสอนทั้งหมดในบทความนี้แล้ว แต่ NoxPlayer ยังคงแสดง [ไม่ได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน VT] → วิธีแก้ไขปัญหาเปิด VT ล้มเหลว

 

2. ปิดใช้งาน Virtualization-Based Security (หรือ VBS)

  2.1 คลิกไอคอน "พิมพ์ที่นี่เพื่อค้นหา" บนคอมพิวเตอร์ ป้อน "MSInfo32" และคลิกเพื่อเข้าสู่ "ข้อมูลระบบ"

  2.2 ตรวจสอบว่า "การรักษาความปลอดถัยที่ใช้การจำลองเสมือน" อยู่ในสถานะ [เปิดใช้งาน] หรือไม่ หากอยู่ในสถานะ"เปิดใช้งาน" โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  2.3 เปิดหน้าต่าง "ความปลอดภัยของ Windows" เลือก "อุปกรณ์ความปลอดภัย" → กด "รายละเอียดแกนประมวลผลที่แยกต่างหาก" → เลือก "ปิด" ใน "หน่วยความำที่ถูกต้อง" → รีสตาร์ท PC

  2.4 พิมพ์ [regedit] ใน "พิมพ์ที่นี่เพื่อค้นหา" กดปุ่ม Enter เพื่อเข้าสู่ "Registry Editor" โปรดคัดลอกและวางพาธนี้ลงในแถบที่อยู่ คุณจะต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากทำการเปลี่ยนแปลง HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard  เลือก Enable Virtualization Based Secuirty และเลือกเปิด เปลี่ยนค่าเป็น "0" และคลิกที่ปุ่ม OK 

※ หากคุณไม่เห็นชื่อของค่านี้ ให้เพิ่ม DWORD (32 บิต) เองได้ จากนั้นตั้งชื่อเป็น "EnableVirtualizationBasedSecurity" และตั้งค่าเป็น "0"

  2.5 คลิก "เริ่ม" → เลือก "Windows PowerShell" → ป้อนคำสั่งต่อไปนี้ → กด Enter → รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

คำสั่ง:bcdedit /set hypervisorlaunchtype off

  2.6 พิมพ์ [gpedit.msc] ใน "พิมพ์ที่นี่เพื่อค้นหา" → กด Enter → ทำตามขั้นตอนในภาพด้านล่างเพื่อเปิด Virtualization-based Security → เลือก "ปิดการใช้งาน" คลิก "OK" → รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

※ วิธีนี้ใช้ไม่ได้กับ Windows Home Edition ※

  2.7 หลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ให้เข้า [ข้อมูลระบบ] อีกครั้งเพื่อยืนยันว่า "การรักษาความปลอดถัยที่ใช้การจำลองเสมือน" อยู่ในสถานะ [ไม่ได้เปิดใช้] ซึ่งหมายความว่าการตั้งค่าสำเร็จ

 

3. VBS คืออะไร

  ชื่อเต็มของ VBS คือ Virtualization-Based Security ซึ่งเป็นการตั้งค่าที่แนะนำใน Windows 10 (ระบบ Windows 11 จะเปิดใช้งานฟังก์ชัน VBS โดยค่าเริ่มต้น) ที่จะใช้การจำลองเสมือนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของระบบ โดยพื้นฐานแล้วจะสร้างระบบย่อยแยกที่ช่วยป้องกันไม่ให้มัลแวร์ทำความเสียหายให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

  กล่าวคือ VBS นั้นคล้ายกับซอฟต์แวร์แซนด์บ็อกซ์ ซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์

  - หากคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นคอมพิวเตอร์ที่เพื่อการทำงานเป็นหลัก อย่าปิดฟังก์ชัน VBS ดีกว่านะคะ เพราะฟังก์ชันนี้จะปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากการคุกคามของไวรัสอยางมีประสิทธิภาพและเพิ่มความเสถียรของคอมพิวเตอร์องคุณได้

  - หากคุณจะใช้คอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิงในเกมมากกว่า ฟังก์ชัน VBS จะไม่มีผลใด ๆ หลังจากเปิดใช้งาน ฟังก์ชันดังกล่าวจะดึงประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ของโฮสต์คอมพิวเตอร์ลง จำเป็นต้องปิดฟังก์ชันนี้อย่างมาก

 

4. ผลกระทบของการปิดใช้งาน VBS

- ข้อดีหลังจากปิดใช้งาน:

  1. สามารถใช้โปรแกรมจำลอง Android ได้ตามปกติ
  2. ปรับปรุงประสิทธิภาพของซีพียูบางตัวในเกม
  3. แนะนำให้ผู้เล่นทั่วไปและผู้เล่นที่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระดับกลางและระดับล่างปิดการใช้งาน

 

- ข้อเสียหลังจากการปิดใช้งาน:

  1. ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ลดลง (ไม่แนะนำให้ปิดการใช้งาน VBS บนคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน)
  2. หากใช้เครื่องเสมือน อาจทำลายการใช้งานและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องของ Hyper-V