※ Chức năng này chỉ hỗ trợ trên trình giả lập NoxPlayer phiên bản 7011 trở lên

1. Giới thiệu tính năng phím Thao tác tập lệnh: 

 

Phím Thao tác tập lệnh trong Trình điều khiển bàn phím hỗ trợ khởi chạy các thao tác đã ghi thông qua phím tắt. Nhấn 1 lần khởi chạy tập lệnh đã ghi, nhấn thêm lần nữa để dừng lại. ( Kết hợp phím Macro hỗ trợ thực hiện nhiều thao tác theo tuần tự)

 

2. Hướng dẫn cài đặt phím Thao tác tập lệnh :

 

1. Mở "Điều khiển bàn phím ( Keyset)" trong thanh công cụ ở phía bên phải của giả lập Nox, nhấp vào phím Thao tác tập lệnh, và kéo đến bất kỳ vị trí nào trên màn hình game;

2. Nhấp vào phím Thao tác tập lệnh  trên màn hình và nhập một phím bất kỳ cho tính năng này. Trong ví dụ này, admin cài đặt phím “ A”

3. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt (Bánh răng bánh răng cưa) và chọn nội dung thao tác đã ghi trong Trợ giúp thao tác Macro recoder. (Hướng dẫn tính năng Trợ giúp thao tác Macro )

4. Nhấn OK.

5. Cuối cùng nhấn Lưu cài đặt 

 

3. Hiệu quả sử dụng:

 

Ví dụ: Một số trò chơi thường có nhiều hành động lặp lại, lúc này chỉ cần ghi lại các thao tác thực hiện trong phần Trợ giúp thao tác Macro Recoder. Sau đó khi vào đến game đã chơi, bạn chỉ cần cài đặt phím tương ứng theo hướng dẫn trên, là có thể thực hiện thao tác nhấn một phím tự chọn và chạy tập lệnh Macro recoder đã ghi cho game đó.