Dưới đây là bài viết và danh sách nhóm thuộc mục này:
Báo lỗi 1025
Báo lỗi 1025- Giả lập bị hư và cách khắc phục
Báo lỗi 1037
Giả lập bị tắt đột ngột dẫn đến tổn hại dữ liệu giả lập
Báo lỗi 1034
Báo lỗi 1034 và cách khắc phục
Báo lỗi 1016
Tắt tường lửa để khắc phục lỗi 1016
Báo lỗi 1017
Báo lỗi 1017 - System error, please restart
Báo lỗi 1020/1008
Báo lỗi 1020/1008: Virtual Machine failed to start
Báo lỗi 1022/1035
Khởi động giả lập dưới thân phận quản trị viên
Báo lỗi 1006
Báo lỗi 1006- Nox has to reboot fore some reason
Báo lỗi 1005
Báo lỗi 1005 - Card đồ họa lỗi thời và cách khắc phục
Báo lỗi 1009
Khắc phục báo lỗi 1009
Báo lỗi 1014
Nếu gặp phải báo lỗi 1014 xin hãy liên hệ CSKH của Nox
Báo lỗi 1019
VT bị chiếm dụng vui lòng kiểm tra và sửa lỗi
Báo lỗi 1028
Thay đổi thư mục cài đặt giả lập
Báo lỗi 1039
Nếu gặp phải báo lỗi 1039 xin hãy liên hệ CSKH của Nox
Báo lỗi 1040
Nâng cấp card đồ họa/chuyển đổi chế độ dựng hình đồ họa
Báo lỗi 1011
Khởi động giả lập thất bại, sửa lỗi hệ thống
Lỗi đăng nhập Google
Lỗi đăng nhập Google khi khởi động giả lập và cách khắc phục
Lỗi kết nối mạng
Lỗi kết nối mạng khi sử dụng giả lập và cách khắc phục
Lỗi Failed to unzip Nox installer
Báo lỗi Failed to unzip Nox installer và cách khắc phục
Tổng hợp lỗi thường gặp
Tổng hợp các lỗi thường gặp khi sử dụng NoxPlayer