Nguyên nhân gây ra lỗi 1028 là do thư mục cài đặt giả lập không được cấp quyền, bạn cần thay đổi thư mục cài đặt để cài đặt lại giả lập. Bạn có thể thử các cách sau để thay đổi thư mục cài đặt của trình giả lập.

Phương pháp 1: Chọn "Browse" trong giao diện cài đặt giả lập để tự thiết lập vị trí cài đặt trình giả lập trên máy tính

 

Phương pháp 2: Nhấp để tải xuống và chạy công cụ “1028_thư mục cài đặt không được cấp quyền ”Sau khi tải về công cụ này, khởi chạy để tự động fix lỗi 1028.