เวอร์ชัน V7.0.1.5

วันที่ 24-08-2021

รายละเอียด

เพิ่มประสิทธิภาพ 

1. ตอนนี้ NoxPlayer Multi-Drive รองรับผู้ใช้ในการเพิ่ม Android 7 (32 บิต), Android 7 (64 บิต), Android 9 (64 บิต) และ Android 5 พร้อมกัน 

2.แท็บวิธีใช้ใหม่ที่เพิ่มใน GooglePlay จะช่วยแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 

3. แท็บ"FAQ"ย้ายไปที่แถบชื่อเรื่องซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาได้ง่ายขึ้น 

ปัญหาที่แก้ไข 

1.แก้ไขปัญหาของตําแหน่งหน้าต่างจะยา้ยอยู่ในตําแหน่งใหม่หลังจากรีบูตเครื่อง 

2. แก้ไขปัญหาของหน้าต่างที่ถูกบีบอัดให้มีขนาดเล็กลงพร้อมกับอัตราส่วนภาพเมื่อบังคับให้หมุน 

3. แก้ไขปัญหาการเข้าสู่ระบบของ Google ไม่ได้ด้วย openGL 3.1 4. UI ปรับให้เหมาะสม

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด