เวอร์ชัน V7.0.3.8

วันที่ 1 พฤศจิกายน, 2022

 

รายละเอียด

อัปเดต:

1. ความเร็วในการเปิดใช้งานของ NoxPlayer ได้รับการปรับให้เร็วขึ้น

2. ปรับปรุงการออกแบบ UI & UX ของ Nox Asst 

 

แก้ไขปัญหา:

1. ปรับปรุงการแปลบางส่วนของ Nox Asst 

 

** เนื่องจากมีผู้ใช้หลายทานแจ้งว่าเกิดปัญหาที่ไม่สามารถติดตั้ง NoxPlayer เวอร์ชัน 7038 ได้ ลิงก์ดาวน์โหลดของเวอร์ชัน 7038 จะไม่ระบุไว้ที่นี่

เวอร์ชัน 7039 และเวอร์ชันหลัง 7039 ได้แก้ไขปัญหาที่ติดตั้งไม่ได้ ขอแนะนำให้ดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชัน 7039 หรือเวอร์ชันล่าสุดอื่นๆ