เวอร์ชัน V7.0.2.6

วันที่ 18-04-2022

รายละเอียด

เพิ่มประสิทธิภาพ  

1. ปรับปรุงหน้าหลักและการใช้งานของ App Center 

2. ปรับเปลี่ยนหน้าหลักตัวช่วยของอีมูเลเตอร์ 

3. ปรับปรุงฟังก์ชันรีเซ็ตเข้าที่เมาส์ของโหมดยิง

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด