เวอร์ชัน V7.0.2.7

วันที่ 29-04-2022

รายละเอียด

เพิ่มประสิทธิภาพ  

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอีมูเลเตอร์โดยเปิดตัวช่วย 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพ UI ของตัวช่วยของอีมูเลเตอร์

เพิ่มฟังก์ชันใหม่ 

1. การตั้งปักหมุดของหน้าต่างอีมูเลเตอร์โดยคลิกตัวช่วย

ขั้นตอนการตั้งค่า

เปิดที่ตัวช่วยอีมูเลเตอร์ → คลิกที่ไอคอนเกม → คลิกที่การปักหมุดเพื่อปักหมุดหน้าต่างเกม

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด