เวอร์ชัน V7.0.2.0

วันที่ 24-12-2021

รายละเอียด

เพิ่มประสิทธิภาพ 

1. เพิ่มฟังก์ชั่น OnMic โดยใช้ OnMic ผู้ใช้แชทสดด้วยเสียงกับเพื่อนหลายคนเมื่อเล่นเกม 

วิธีค้นหาและใช้ OnMic https://support.bignox.com/th/function/OnMic

2. คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการทําแผนที่แป้นพิมพ์ให้เหมาะสม 

3. แก้ไขปัญหาการบันทึกมาโคร 

4. แก้ไขปัญหาเสียงแตกหรือผิดปกติ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด